Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

ul. Ozimska 55, 46-050 Raszowa
Gmina Tarnów Opolski

tel.: 77 4644278