Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae zostało zarejestrowane 26.11.2008 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu prowadzenia w różnych formach działalność na rzecz edukacji
i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych oraz prowadzenia działalności kulturalnej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae prowadzi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach Zespół Szkolno- Przedszkolny w Opolu

 

Adres Stowarzyszenia: Pro Liberis Silesiae:
ul. Ozimska 55, Raszowa, Opole, Poland